Põrandaküte erinevate põrandaviimistlustega

Põrandakütet saab kasutada nähtamatuna iga põrandaviimistluse all. Parim kate põrandaküttele on hea juhtivusega põrandakattematerjal, kuna see soojeneb kiiremini, annab välja rohkem soojust ning selle kasutamine on efektiivsem. Põhierinevus erinevate põrandakattematerjalide kasutamise vahel on materjali soojusjuhtivus.

Plaadid ja kivid

Plaadid ja kivid

Kõige parem põrandakate põrandakütte jaoks on keraamilised plaadid ja kivid. Keraamilised plaadid ja kivid on väga kõrge soojusjuhtivusega, mis tähendab, et põrandaaluse küttetoru või -kaabli soojus kandub põrandapinnale kiiresti üle. Keraamilised plaadid ja kivid salvestavad hästi soojust, muutes süsteemi tõhusaks. Tänu oma suurepärastele termoomadustele on plaadid ja kivid ideaalsed põrandaküttega kasutamiseks suure soojuskaoga aladel, nagu talveaiad. Neid saab kütta kuni vähemalt 29 °C-ni soojusväljundiga kuni 200 W/m².

Puit ja laminaat

Erinevat tüüpi puitpõrandakatetel on erinevad soojusomadused, nagu neil on ka erinevused põrandakütte süsteemide kasutamisel. Mida tihedamad ja õhemad põrandakattepaneelid on, seda paremini juhivad need soojust ning on tavaliselt palju sobivamad põrandaküttega kasutamisel.

Tööstuslik puitmaterjal on parim küttesüsteemiga kasutatav põrandakatte tüüp, kuna see reageerib hästi põrandatemperatuuri muutustele. Samuti võib kasutada teisi puitpõrandakatteid, aga pehmemate ja vähem tihedate puitude puhul peab tähelepanu pöörama põrandapaneelide paksusele, et need ei muutuks soojuse isoleerijaks. Puitpõrandate põhireegliks on, et pinna temperatuur ei tohi ületada 27 °C.

Puit ja laminaat
Vinüül

Vinüül

Vinüülpõrandaid saab põrandaküttega ohutult kasutada. Vinüül soojeneb ja jahtub kiiresti. Vinüülpõrandad on piiratud pinnatemperatuuriga, tavaliselt 27 °C, nii et soojaväljundil on limiidid, seega ei ole need soovitatud suure soojuskaoga ruumides, nagu vanemad talveaiad.

Vaip

Vaibad sobivad põrandaküttega kasutamiseks juhul, kui vaip või aluskiht ei toimi soojuse isoleerijana. Kõik materjalikihid kokku, sh alus- ja pealiskiht, ei tohi piisava soojusväljundi tagamiseks ületada 2,5 kihti.

Vaip

Copyright Warmup 2022. All rights reserved.