Katuste ja katuserennide jääsulatus

Jää kogunemine võib katuseid ja katuserenne tõsiselt kahjustada. Lume sulamisel ja uuesti külmumisel tekivad jääpaisud ning -purikad. See tsükkel jätkub ja jääpaisud kasvavad, takistades vee äravoolu katuselt. Lõpuks hakkavad tekkima jääpurikad, mis kujutavad potentsiaalset ohtu konstruktsioonidele ja turvalisusele.

Warmup pakub katuse ja katuserennide jääsulatussüsteeme, mis kaitsevad renne jääpaisude ning -purikate tekkimise eest kortermajades, ühisvaldustes, villades ja ühepereelamutes.

Katuse ja katuserenni soojenduskaabel hoiab vabana lumesulamisvee äravoolutee katuselt läbi katuserennide ja vihmaveetorude.

jääarillid
vihmaveekraan

Jääsulatussüsteemi eelised

Lisaväärtus – Warmupi katuse ja katuserennide jääsulatussüsteem võib pikendada katuste, katuserennide ja vihmaveetorude kasutusiga, hoides ära lumekoristusseadmete tekitatud kahjustused.

Tark investeering – Warmupi lumesulatussüsteem on suurepärane investeering, mis võib tõsta teie maja väärtust. See on pikaajaline lahendus teie katuste, katuserennide ja vihmaveetorude lume- ja jäävabana hoidmiseks, suurendades sellega teie omandi väärtust.

Süsteemid katustele, katuserennidele ja vihmaveetorudele

Ühtlase võimsusega kaabel (W25SM)

Ühtlase võimsusega kaabel (25 W/m²) sobib katuse ja katuserennide projektidele ka siis, kui paigaldatud on kontrollerid ning andurid.
Lumesulatuskaabel
Isereguleeriv kaabel

Isereguleeriv kaabel

Isereguleeriv küttekaabel sobib katustele ja katuserennidesse paigaldamiseks. Tänu kaabli omadustele on kontrolleri paigaldamine valikuline.

Copyright Warmup 2022. All rights reserved.