Uuringud ja arendus

Oma pühendumusega uuringutele ja arendamisele (Research and Development – R&D) ning klienditeenindusele oleme me võimelised pakkuma teile tehnoloogiliselt täiustatud põrandaküttesüsteeme, mis tagavad toote kvaliteedi, jõudluse ja klientide rahulolu kõrgeimad standardid.

Uuringute ja arenduste eestvedaja

Oma pidevate investeeringutega uuringutesse ja arendustesse oleme me võimelised nägema ette ning reageerima tulevastele tööstuslikele trendidele ja tehnoloogilistele arengutele. See tagab kiire ligipääsu viimatistele innovatsioonidele põrandakütte konstruktsiooni, energiatõhususe ja CO₂ emissioonide vähendamise osas.

Meie EN442-2 uuringukeskus Saksamaal, firmasisesed testimisseadmed ja sissekolimise järgselt jälgitavad majad üle Euroopa tagavad kõige värskema info toodete ja energiatõhususe tehnoloogiate kohta.

Uuringute ja arenduste
Uuringute ja arenduste

Firmasisene EN442-2 uuringukeskus

Meie EN442-2 uuringukeskuses Saksamaal testitakse pidevalt põrandakütteid ja arendatakse neile välja uuendusi. Uuringukeskus teeb püsivalt koostööd tootearenduse osakonnaga, kus tehakse mitmeid testiseeriaid erinevates keskkondades ja tulemusi analüüsitakse meie vastavas analüüsikeskuses.

Testitakse laia tootevalikut alates uutest kaablitüüpidest ja -formaatidest, süsteemi kontrollkonfiguratsioonidest kuni meie partnerite toodete materjalideni. See tähendab, et meil on tööstusala juhtivad teadmised ja kõige uuem info energiatõhususe ning meie süsteemide erinevates tingimustes töötamise kohta.

Sellist tüüpi investeeringud uuringutesse ja arengusse on meie äritegevuse lahutamatu osa. Uurimiskeskus on leiutiste, innovatsiooni ja täienduste keskseks allikaks. Tulemusi, kogemusi ja oskusteavet jagatakse meie töökohtade ja äripartneritega üle maailma, muutes sellega Warmupi globaalselt usaldusväärseks brändiks.

Käikulastud majade jälgimisprogramm

Meie käikulastud majade jälgimisprogramm arenes välja vajadusest ennustada täpsemini Warmupi põrandaküttesüsteemidega majade tulevasi energiakulusid.

Seda infot kontrollitakse ja võrreldakse meie Saksamaa uurimiskeskuse antud infoga, luues väga kõrgelt arenenud ennustusmudeli, mis annab vastused põrandakütte kulukuse ja Warmupiga saavutatud säästude võtmeküsimustele. See sisaldab vastuseid sellistele küsimustele nagu „Kui palju läheb maksma küttesüsteemi paigaldamine minu ehitavasse majja?“, „Kui palju ma säästan oma majas põrandaküttega võrreldes radiaatoritega?“ jne.

Käikulastud majade jälgimisprogramm

Ideaalsete elutingimuste loomiseks vajaliku energia üksikasjalik ülevaade

Käikulastud majad annavad meie toodete energiatõhususe kohta väga üksikasjalikku infot. Informatsiooni kogutakse iga mõne minuti järel paljude väikeste anduritega. Need on strateegiliselt paigaldatud igasse tsooni, võrdlemaks põranda, õhu, juhtme/vee ja välistemperatuure ning sageli ka teisi näite, nagu niiskus ning kiirguv temperatuur.

See annab üksikasjaliku ülevaate ideaalsete elutingimuste loomiseks vajalikust energiast. Seda võrreldakse testitavate seadmete tulemustega, mis on saavutatud energia jõudluse ning eluruumi efektiivsuse osas kesksed.

Käikulastud majade jälgimisprogramm

Copyright Warmup 2022. All rights reserved.